Komitet naukowy

Komitet naukowy

 • dr hab. Mirosław Banasik, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Bełdzikowski, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • prof. dr hab. Andrzej Chodyński, Krakowska Akademia Frycza Modrzewskiego
 • prof. dr hab. Imrich Dufinec, Vysoká Škola Bezpečnostného Manažérstva, Košice (Słowacja)
 • dr hab. Dariusz Fatuła, prof. KA, Krakowska Akademia Frycza Modrzewskiego
 • dr hab. Lech Giermakowski, prof. SAN, Społeczna Akademia Nauk
 • prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski, Akademia Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. Marek Kucharski, prof. SAN, Społeczna Akademia Nauk
 • dr hab. Mirosław Kwieciński, prof. KA, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
 • dr Andrzej Marjański, Społeczna Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Olha Menshykova, Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia (Ukraina)
 • dr hab.Monika Ostrowska, prof. KA, Krakowska Akademia Frycza Modrzewskiego
 • dr hab. Roman Patora, prof. SAN, Społeczna Akademia Nauk
 • dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. SAN, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • dr hab. Jarosław Ropęga, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Społeczna Akademia Nauk
 • dr Michał Stępiński, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • dr hab. Edmund Szweda, prof. SAN, Społeczna Akademia Nauk
 • kmdr dr hab. Jarosław Teska, Akademia Marynarki Wojennej
 • nadkom. dr Jarosław Truchan, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • dr Jan Waluszewski, Społeczna Akademia Nauk
 • prof. nadzw. dr hab. Jerzy W. Wójcik
 • dr hab. Janusz Ziarko, prof. KA, Krakowska Akademia Frycza Modrzewskiego
 • prof. dr hab. Mariusz Zieliński, Akademia Marynarki Wojennej
 • dr hab. inż. Jan Zych, prof. UJK, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Zofia Wilk-Woś, prof. SAN – przewodnicząca konferencji