Publikacja recenzowana

Publikacja recenzowana

Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii (punktacja zgodna z punktacją dla monografii naukowych). Termin nadsyłania tekstów do 30 października 2019 r.

Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do druku tekstów niespełniających standardów prac naukowych, zasad publikacyjnych Wydawnictwa SAN oraz tekstów, które w procesie redakcyjnym otrzymają jedną negatywną recenzję naukową.