Zakres tematyczny

Zakres tematyczny

 • zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym;
 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych;
 • programy prewencyjne w budowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych;
 • wywiad i kontrwywiad w praktyce biznesu (specjalny panel);
 • zarządzanie kryzysowe i ratownictwo;
 • ochrona informacji niejawnych;
 • współpraca cywilno-wojskowa;
 • przygotowania do militaryzacji;
 • polityka bezpieczeństwa, w tym strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej;
 • planowanie operacyjne i programowanie obronne
 • realizacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych;
 • ochrona ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych;
 • ochrona obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego.