Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny

dr hab. Zofia Wilk-Woś, prof. SAN – przewodnicząca

dr Andrzej Marjański - sekretarz

mgr Katarzyna Staniszewska

mgr Mariusz Kumorek