Miejsce i terminy

Miejsce i terminy

Miejscem obrad tegorocznej Konferencji w dniach 18-19 września będzie:

BOUTIQUE HOTEL'S III PIŁSUDSKIEGO

ul. Piłsudskiego 10/14, 90- 051 Łódź