Opłaty konferencyjne

Opłaty konferencyjne

Opłata konferencyjna: 600 zł

Obejmuje ona publikację i uczestnictwo w konferencji.

Prosimy o kierowanie wpłat na konto: 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794 z dopiskiem „Konferencja Bezpieczeństwo Narodowe”