Aktualności

Zaproszenie

« wróć

Szanowni Państwo,

W imieniu Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego i Katedry Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Fundacji Instytutu Wywiadu Gospodarczego w Krakowie, mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w IX Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”, która odbędzie się w Łodzi, w dniach 18-19 września 2019 roku.

Celem konferencji jest dyskusja i wymiana doświadczeń w gronie środowiska naukowego oraz praktyków bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, wywodzących się ze służb, administracji i biznesu. Zamysłem tegorocznej konferencji jest poświęcenie szczególnej uwagi problematyce zarządzania bezpieczeństwem na poziomie lokalnym.

Mamy nadzieję, że Konferencja stanie się również miejscem do nawiązania i wzmocnienia kontaktów ułatwiających podjęcie wspólnych badań naukowych.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na udział Państwa w obradach konferencji.


Z wyrazami szacunku

dr hab. Zofia Wilk-Woś, prof. SAN, przewodnicząca Konferencji

dr Andrzej Marjański, sekretarz Konferencji